Όροι χρήσης

ΑΡΘΡΟ 1ο

PAIKTES.COM

α. Γενικά. Η ιστοσελίδα PAIKTES.COM είναι ένα πρωτοποριακό διαδικτυακό βήμα για τους Παίκτες του Στοιχήματος. Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που δημιουργείται μια διαδικτυακή κοινότητα στο πλαίσιο της οποίας ο Παίκτης/Χρήστης διαθέτει την προσωπική του σελίδα όπου έχει τη δυνατότητα να αναρτά τις προσωπικές του προβλέψεις/προγνωστικά για το στοίχημα και να ανταλλάσσει πληροφορίες ή να σχολιάζει προγνωστικά άλλων παικτών. Οι όποιες παρατηρήσεις και σχόλια, είναι απαραίτητο να εκφράζονται με ευπρεπή και πολιτισμένο τρόπο, έτσι ώστε να διατηρείται και να αναπτύσσεται ο αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ των Παικτών. Φυσικά, δεν αποκλείεται το χιούμορ και ενίοτε το κάζο, ωστόσο, οι ύβρεις ή συκοφαντικά σχόλια απαγορεύονται και οι παραβάτες θα αποβάλλονται οριστικά από την κοινότητά μας.

β. Οι απόψεις και αντιλήψεις που εκφράζουν οι χρήστες μέσω της κοινότητας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υιοθετούνται από τον Δικτυακό μας τόπο, καθώς αυτές αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές τους αντιλήψεις, ενώ την αποκλειστική ευθύνη φέρουν αυτοί που κάθε φορά τις διατυπώνουν.

γ. Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του PAIKTES.COM οφείλει να αναγνώσει προσεκτικά κατανοώντας πλήρως τους όρους χρήσης που ακολουθούν, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων μας και, σε περίπτωση διαφωνίας, οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως, τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται στο σύνολό τους και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για οτιδήποτε, γενικά, περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου. Το PAIKTES.COM δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή και άνευ ουδεμίας προειδοποίησης να τροποποιεί μονομερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης. Οι χρήστες / επισκέπτες, με τη σειρά τους, οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες τροποποιήσεις και, εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν, άνευ ουδεμίας περαιτέρω διατύπωσης, να απέχουν από τη χρήση / επίσκεψη του PAIKTES.COM.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ (useraccount) – ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗ (username) ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (password)

α. Κατά τη διαδικασία εγγραφής και δημιουργίας ενός λογαριασμού (useraccount)προκειμένου να αποκτήσετε νόμιμη πρόσβαση στο PAIKTES.COM, θα πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξετε ένα όνομα χρήστη (username) και έναν κωδικό πρόσβασης (password). Επισημαίνεται ότι κάθε χρήστης / μέλος δεν επιτρέπεται να τηρεί άλλον, πέραν του ενός, λογαριασμό στο PAIKTES.COM (μ ο ν α δ ι κ ό τ η τ α).

β. Κατά την ηλεκτρονική εγγραφή σας, θα πρέπει να δηλώσετε υπεύθυνα ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι στο σύνολό τους ακριβείς, αληθείς και χρονολογικά ενημερωμένες. Εννοείται ότι δεν επιτρέπεται να επιλέξετε ένα όνομα χρήστη, το οποίο χρησιμοποιείται ήδη από έτερο μέλος / χρήστη, δεν θα χρησιμοποιήσετε όνομα χρήστη στο οποίο έχει δικαιώματα έτερο μέλος / χρήστη άνευ της έγκρισης του μέλους / χρήστη αυτού και, τέλος, δεν θα χρησιμοποιήσετε όνομα χρήστη ή κωδικό πρόσβασης που το PAIKTES.COM κρίνει καθʼ οιονδήποτε τρόπο προσβλητικό, ανήθικο ή ανάρμοστο.

γ. Το PAIKTES.COM διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα να αρνηθεί τη δημιουργία ενός λογαριασμού ερειδόμενο στην αδυναμία του να επαληθεύσει την αυθεντικότητα των πληροφοριών της εγγραφής. Αντιθέτως, μετά τη δημιουργία ενός λογαριασμού μέλους (memberaccount) από κάποιον χρήστη, δεν είναι δυνατή η διαγραφή του λογαριασμού από τον ίδιο. Όλως εξαιρετικά, αν και εφόσον συντρέχουν σημαντικοί λόγοι, τους οποίους ο χρήστης / μέλος θα πρέπει να καταστήσει γνωστούς στον Διαχειριστή (administrator) του PAIKTES.COM, τότε και μόνον τότε παρέχεται η διακριτική ευχέρεια απενεργοποίησης του λογαριασμού (ήτοι διά τροποποίησης του ονόματος χρήστη, αφαίρεσης προσωπικών στοιχείων που αναφέρονται εκεί, τροποποίησης του κωδικού ώστε ο λογαριασμός να μην είναι πλέον λειτουργικός κ.λπ.).

δ. Κάθε χρήστης εγγυάται ότι θα είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για τη διατήρηση της μ υ σ τ ι κ ό τ η τ α ς του κωδικού πρόσβασής του τηρώντας της ως κατωτέρω ενδεικτικές και όχι περιοριστικές συστάσεις.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ / ΜΕΛΟΥΣ

Ο χρήστης / μέλος του PAIKTES.COM οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται προς τους εκάστοτε κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, καθώς επίσης και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Δικτυακού μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού. Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο PAIKTES.COM ή στο Δίκτυο, γενικότερα, οφειλόμενη στην κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / μέλος ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής ευθύνης του τελευταίου.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ / ΜΕΛΟΣ

α. Επισημαίνεται, όλως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, προς τους χρήστες / μέλη πως α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ή τις Προσωπικές Σελίδες που δημιουργούν στο PAIKTES.COM για:

 • i. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους κ.λπ.
 • ii.Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους καθʼ οιονδήποτε τρόπο.
 • iii. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη / μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη / μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
 • iv. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών / μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του PAIKTES.COM.
 • v. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
 • vi. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα.
 • vii. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή εξοπλισμού.
 • viii. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του PAIKTES.COM, ή μη συμμόρφωση με τους κανόνες, τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τους κανόνες των δικτύων αυτών.
 • ix. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του PAIKTES.COM.
 • x. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών.
 • xi. Πέραν των λοιπών όρων απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο διαταραχή των συζητήσεων ή άλλης μορφής επικοινωνιών που γίνονται σε αληθινό χρόνο, με την αποστολή επαναληπτικών ή/και ανούσιων μηνυμάτων (flooding). Αντίστοιχα, απαγορεύεται η αποστολή επαναλαμβανόμενων, ενοχλητικών, συνειδητά υπέρογκων ή ανούσιων μηνυμάτων ή pingpackets σε υπηρεσίες μη πραγματικού χρόνου (όπως email και μηνύματα που σκοπεύουν στην επιβάρυνση των συστημάτων του PAIKTES.COM (bombing, spamming κ.λπ.).

β. Το PAIKTES.COM σ υ ν ι σ τ ά στους χρήστες του:

 • i. Nα είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να προβαίνουν πάντα σε «έξοδο» (Logout) από τον λογαριασμό τους κατά το πέρας κάθε χρήσης των υπηρεσιών του PAIKTES.COM, για να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον λογαριασμό τους από τρίτους.
 • ii. Nα διενεργούν όλες τις πράξεις τους μέσω του προσωπικού τους ονόματος χρήστη / κωδικού πρόσβασης και, γενικότερα, μέσω του λογαριασμού τους (useraccount) και να δείχνουν ανάλογη επιμέλεια για τη διαφύλαξη των ανωτέρω στοιχείων.
 • iii. Να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας ώστε να αποφεύγεται η παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των υπηρεσιών του και του κωδικού πρόσβασης σε αυτές από τρίτα πρόσωπα. Το PAIKTES.COM έχει θέσει στη διάθεση των χρηστών του σχετική λειτουργία, μέσω της οποίας μπορούν οι χρήστες να προβαίνουν οποτεδήποτε επιθυμούν σε αλλαγή του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης (password).
 • iv. Να απομνημονεύουν τον κωδικό πρόσβασης (password) και να αποφεύγουν την αναγραφή του σε αντικείμενα ή σημεία που μπορούν να καταστούν προσιτά σε τρίτους. Σε κάθε περίπτωση δε που διαπιστωθεί καθʼ οιονδήποτε τρόπο απώλεια του κωδικού πρόσβασης ή/και μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους, οι χρήστες αναλαμβάνουν την υποχρέωση -για τη δική τους, πρωτίστως, εξασφάλιση- να προβαίνουν αμέσως σε αλλαγή του κωδικού πρόσβασής τους και, ταυτόχρονα, να ενημερώνουν τους υπευθύνους του PAIKTES.COM.
 • v. Περαιτέρω, να διαγράφουν όλα τα cookies και τα σχετικά αρχεία που χρησιμοποιούνται για τη χρήση της «Υπηρεσίας», εάν ο Η/Υ, διά του οποίου εισέρχεται ένας χρήστης στο PAIKTES.COM, μεταβιβασθεί από οποιαδήποτε αιτία (λόγω πώλησης, δωρεάς κ.λπ.) σε τρίτο.
 • vi. Τέλος, να μην διατηρούν περισσότερους από έναν λογαριασμούς ταυτόχρονα.

γ. Το PAIKTES.COM διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα να διακόψει τη λειτουργία ενός λογαριασμού, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, οιαδήποτε στιγμή χωρίς πρότερη ενημέρωση.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

α. Εφόσον οι χρήστες / μέλη δημοσιεύουν μηνύματα στο PAIKTES.COM, συμμετέχοντας ενεργά σε αυτό, θα πρέπει να τηρούν πιστά και τους ακόλουθους κ α ν ό ν ε ς κ α λ ή ς σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς, οι οποίοι θεσπίστηκαν για να διασφαλίσουν την όσο το δυνατόν πιο ομαλή και ευχάριστη διεξαγωγή των συζητήσεων, καθώς και την αποφυγή προβλημάτων, διενέξεων, παρεξηγήσεων και απρόβλεπτων καταστάσεων. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

 • i. Τα αποσταλέντα μηνύματά θα πρέπει να δημοσιεύονται σε αυτοτελείς ενότητες, η θεματολογία των οποίων θα σχετίζεται άρρηκτα με το περιεχόμενο των μηνυμάτων.
 • ii. Προς αποφυγή αέναων και ανιαρών επαναλήψεων, προτού «ανοιγεί» ένα νέο θέμα, θα πρέπει ο χρήστης / μέλος να ελέγχει εάν αυτό αποτελεί ήδη αντικείμενο συζήτησης. Για παράδειγμα εάν υπάρχουν ήδη δημοσιευμένα προγνωστικά για κάποιον αγώνα φροντίζει να σχολιάζει τα ήδη υπάρχοντα και όχι να ανοίγει καινούργιο θέμα με τον ίδιο αγώνα.
 • iii. Οι απαντήσεις και απόψεις κάθε χρήστη / μέλους σε ήδη «ανοιχθέντα» θέματα συζήτησης είναι φυσικά ευπρόσδεκτες, εφόσον περιέχουν ουσιώδεις και μη παραπλανητικές πληροφορίες. Καίτοι δεν απαγορεύονται, οι μονολεκτικές ή/ και «μη ολοκληρωμένες» ή/ και «ανούσιες» απαντήσεις, συνιστούμε στους χρήστες / μέλη να αποφεύγονται. Σε περιπτώσεις “spamming” από χρήστες / μέλη, θα γίνεται σχετική σύσταση από τον Διαχειριστή του PAIKTES.COM και, εν συνεχεία, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, θα αποβάλλονται οριστικά από την κοινότητά μας.
 • iv. Σε κάθε συζήτηση θα πρέπει να κυριαρχεί κόσμιο και πολιτισμένο επίπεδο με σεβασμό στις απόψεις όλων, με στόχο την ισότιμη και δημοκρατική έκθεση ιδεών. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η διατύπωση, καθ' οιονδήποτε τρόπο, προσβλητικών και υποτιμητικών εκφράσεων προς οιονδήποτε.
 • v. Θα πρέπει οι χρήστες / μέλη να ενθυμούνται πάντοτε πως ασκείται πολιτισμένη κριτική στις προβλέψεις/προγνωστικά που θα δημοσιοποιούνται και ό χ ι στους ανθρώπους.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Δοθέντος ότι, λόγω του όγκου των αποσταλέντων μηνυμάτων, ο Διαχειριστής (administrator) του PAIKTES.COM είναι αδύνατον να ελέγχει την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα όλων των μηνυμάτων που δημοσιεύονται, ενδεικτικώς επισημαίνεται στους χρήστες / μέλη ότι:

α. Το PAIKTES.COM δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την ορθότητα των πληροφοριών που δημοσιεύουν οι χρήστες / μέλη και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή / και παραπλανητικές δηλώσεις των χρηστών / μελών. Σε περίπτωση, που διατυπωθεί επώνυμη και βάσιμη καταγγελία / ειδοποίηση, ότι υπάρχει περιεχόμενο στις σελίδες του που είναι παράνομο, παραβιάζει δικαιώματα τρίτων και, γενικά, αντιβαίνει τους όρους του παρόντος, το PAIKTES.COM έχει το δικαίωμα να το αφαιρέσει άμεσα και χωρίς προειδοποίηση του χρήστη / μέλους, που το δημιούργησε, ακόμα και να προβεί, στον προσωρινό ή/και μόνιμο αποκλεισμό αυτού από τις υπηρεσίες του.

β. Το PAIKTES.COM δεν μπορεί επʼ ουδενί λόγω να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες διά των αποσταλέντων μηνυμάτων στις υπηρεσίες (προσωπικές σελίδες, forum), προσωπικές προβλέψεις ή ιδέες ή αντιλήψεις των χρηστών / μελών. Οι χρήστες / μέλη των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν ακέραια τόσο την ευθύνη όσο και τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο περιεχόμενο των μηνυμάτων τους.

γ. Κατ' αναλογία των ανωτέρω, υπεύθυνοι για τον έλεγχο του περιεχομένου τους είναι οι χρήστες / μέλη που τα δημιούργησαν, οι οποίοι υποχρεούνται να προβαίνουν άμεσα σε διαγραφή περιεχομένου, που έρχεται σε αντίθεση προς τους παρόντες Όρους Χρήσης.

δ. Ο χρήστης / μέλος αποδέχεται ότι μπορεί να εκτεθεί σε μηνύματα προσβλητικά, ανήθικα ή παράνομα. Το PAIKTES.COM δεν είναι σε καμιά περίπτωση υπεύθυνο για το περιεχόμενο των μηνυμάτων ή οποιαδήποτε βλάβη μπορεί να προκύψει από τη χρήση οιουδήποτε δημοσιευθέντος περιεχομένου.

ε. Ο χρήστης / μέλος κατανοεί πλήρως και αποδέχεται ότι εισερχόμενος στις ιστοσελίδες δημοσίων συζητήσεων, και δη στοιχηματικών θεμάτων, μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το PAIKTES.COM, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από την ανάγνωση ή χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες / μέλη στις υπηρεσίες του PAIKTES.COM. Σε περίπτωση πoυ το PAIKTES.COM λάβει ειδοποίηση ότι οιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και, ταυτόχρονα, να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη / μέλους ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.

στ. Άπαντα τα περιεχόμενα του PAIKTES.COM αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές προβλέψεις/απόψεις των συμμετεχόντων και με κανέναν τρόπο δεν εκφράζουν την επίσημη άποψη του PAIKTES.COM.

ζ. Σε κάθε περίπτωση, κάθε χρήστης / μέλος που πιστεύει ότι θίγεται είτε προσωπικά είτε σε γενικότερο επίπεδο μπορεί να επικοινωνήσει με τον Διαχειριστή (administrator) του PAIKTES.COM και να εκφράσει τις ενστάσεις του. Καίτοι η τακτική της διαγραφής μηνυμάτων δεν υιοθετείται από το PAIKTES.COM, ακολουθείται, όμως, όλως εξαιρετικά μόνον σε ακραίες περιπτώσεις, όταν η διαγραφή του μηνύματος κρίνεται άκρως απαραίτητη.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

α. Η υπογραφή του κάθε χρήστη / μέλους δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις πέντε (5) γραμμές. Οι υπογραφές μπορούν να περιέχουν συνδέσμους (links) προς το προσωπικό δικτυακό τόπο (site) του χρήστη / μέλους. Απαγορεύονται, όμως, τα links σε εμπορικά sites, εκτός και αν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Διαχειριστή (administrator). Το PAIKTES.COM διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί / διαγράφει απροειδοποίητα υπογραφές που δε συμμορφώνονται στις παραπάνω υποδείξεις.

β. Παρακαλούνται όλοι οι χρήστες / μέλη να αποστέλλουν τα μηνύματά τους στην Ελληνική γλώσσα και να αποφεύγουν τους λατινικούς χαρακτήρες (greeklish).

γ. Το PAIKTES.COM διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα να διαγράφει λογαριασμούς που παραμένουν ανενεργοί για τουλάχιστον πέντε (5) μήνες και, ταυτόχρονα, έχουν μηδενικό αριθμό μηνυμάτων.

δ. Ο χρήστης / μέλος του PAIKTES.COM είναι μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημία που θα υποστεί το PAIKTES.COM, οι συνεργάτες του ή/και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εξαιτίας οποιασδήποτε αμφισβήτησης / διαφοράς / διαμάχης που τυχόν προκύψει και θα οφείλεται στη μη συμμόρφωση του χρήστη / μέλους με τους όρους του παρόντος.

ε. Σε περίπτωση χρήσης των υπηρεσιών του PAIKTES.COM, με τρόπο που αντιβαίνει τους παρόντες όρους του, το PAIKTES.COM διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χωρίς προειδοποίηση του χρήστη / μέλους από τις υπηρεσίες του.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

α. Εξαιτίας της φύσης και του ασύλληπτου όγκου του Διαδικτύου, ως προελέχθη, το PAIKTES.COM επʼ ουδενί λόγω δεν ευθύνεται για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αμέλεια (ελαφριά ή βαριά) των χρηστών να συμμορφωθούν προς τους όρους του παρόντος. Τα περιεχόμενα του PAIKTES.COM παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» ("asis"), άνευ ουδεμίας εγγύησης ρητής ή τεκμαιρόμενης καθʼ οιονδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένο σκοπό. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο PAIKTES.COM δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρούνται ως έγκυρες πληροφορίες, συμβουλές ή ως παραίνεση ή ως προτροπή για συγκεκριμένη ενέργεια.. Οι χρήστες / μέλη επισκέπτονται τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη. Επιπλέον, το PAIKTES.COM συνιστά στους χρήστες / μέλη του να προβαίνουν στη διασταύρωση των παρεχομένων πληροφοριών.

β. Το PAIKTES.COM δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το PAIKTES.COM δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οιοδήποτε άλλο συνεργαζόμενο site ή οι εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

α. Τονίζεται ότι οι υπηρεσίες του PAIKTES.COM απευθύνονται αποκλειστικά και μόνον σε ενήλικες, που έχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

β. Το PAIKTES.COM προειδοποιεί τους γονείς ανηλίκων τέκνων ότι μπορεί να συναντήσουν περιεχόμενο ακατάλληλο για ανηλίκους. Το PAIKTES.COM προσπαθεί όσο αυτό είναι εφικτό να προστατεύει τους χρήστες του, πολύ περισσότερο δε τους ανηλίκους κατά την επίσκεψή τους στις σελίδες του.

γ. Το PAIKTES.COM συνιστά στους γονείς να μεριμνούν ώστε τα ανήλικα τέκνα να μην αποκτούν πρόσβαση στο Internet χωρίς την ανάλογη καθοδήγηση και επίβλεψη, καθώς το PAIKTES.COM δεν είναι δυνατό να ελέγχει τις πληροφορίες που διακινούνται στους servers του. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες επισκεφτούν σελίδες και συναντήσουν ακατάλληλο περιεχόμενο, το PAIKTES.COM δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

α. Το PAIKTES.COM διατηρεί ρητώς το δικαίωμα ώστε σε όλες ανεξαιρέτως τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών, καθώς και στον δικτυακό χώρο που παρέχει στους χρήστες του για τη δημοσίευση / ανάρτηση περιεχομένου από αυτούς (ενότητες και υπηρεσίες προσωπικού περιεχομένου, επικοινωνίας κ.λπ.), να προβάλλει διαφημιστικά μηνύματα κάθε τύπου, τεχνολογίας, διάστασης, και μεγέθους (stamp, banner, popup, Webover, fullview, popup, intersistial, Advertorials, textlinks κ.λπ.).

β. Το PAIKTES.COM δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών του με τρίτους παροχείς υπηρεσιών και προϊόντων που διαφημίζονται στο PAIKTES.COM και για την οιαδήποτε εμπορική συναλλαγή τυχόν συναφθεί από τη μεταξύ τους σχέση.

γ. Απαγορεύεται η διαφήμιση μέσω posts κάθε διαδικτυακού τόπου (site, blog κλπ) χωρίς να έχει προηγηθεί συνεννόηση και έγκριση από τους Διαχειριστές του PAIKTES.COM. Κάτοχοι ιστοσελίδας ή blog έχουν τη δυνατότητα να διαφημίζονται δωρεάν μόνον με τον εξής τρόπο: να αναρτούν ολοκληρωμένη στοιχηματική πρόταση (όχι μισή με παραπομπή στον ιστότοπό τους) και μόνον στο τέλος της προτάσεως να υπογράφουν με το link τους ή οποιαδήποτε άλλη πηγή επιθυμούν να διαφημίσουν. Άρα είναι δεκτές οι στοιχηματικές προτάσεις που παρουσιάζονται στους υπόλοιπους Παίκτες με σαφήνεια και πληρότητα και μόνον τότε ο κάτοχος ιστοσελίδας/blog έχει τη δυνατότητα να υπογράψει την δικτυακή προέλευση του άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS)

α. Το PAIKTES.COM περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους (websites). Διευκρινίζεται, λοιπόν, ότι οι τόποι αυτοί δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του και, συνεπώς, το PAIKTES.COM δεν είναι επʼ ουδενί υπεύθυνο για το περιεχόμενο, την ποιότητα και πληρότητα παροχής των υπηρεσιών τους.

β. Στο πλαίσιο αυτό, το PAIKTES.COM δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων websites και ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά την επίσκεψη ή χρήση υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, ο χρήστης αναγνωρίζει, ότι πρέπει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι το PAIKTES.COM ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή/και ότι συνδέεται με αυτά καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΕΝΑΡΞΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το PAIKTES.COM διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή/και μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες / μέλη.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ

α. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη / μέλους των υπηρεσιών του PAIKTES.COM υπόκειται στους όρους του παρόντος, καθώς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ, 97/66/ΕΚ, 2002/58/ΕΚ και ΕΕ L 201/37/2002). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπʼ όψιν τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος (αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου) πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση το PAIKTES.COM διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών / μελών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος χρήστης / μέλος διαφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να απέχει από τις υπηρεσίες του PAIKTES.COM.

β. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται είναι τα ακόλουθα :

Ονοματεπώνυμο, E-mail, Έτος γέννησης, Φύλο και Αγαπημένη Ομάδα.

γ. Το FORUM δύναται να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή μηνυμάτων ενημερωτικού χαρακτήρα, εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

δ. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση εκείνες τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητώς από τον Νόμο), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Το PAIKTES.COM διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του. Κατʼ εξαίρεση προς τα οριζόμενα στο παρόν, το PAIKTES.COM διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα όπως μεταφέρει, άνευ σχετικής συναινέσεως του χρήστη / μέλους, συλλεγείσες πληροφορίες προς τρίτα μέρη στο πλαίσιο και για τις ανάγκες συνεργασίας ή μεταβίβασης καθʼ οιονδήποτε τρόπο του PAIKTES.COM.

ε. Ειδικότερα, αναφορικά με τις υπηρεσίες συνομιλιών, το PAIKTES.COM δύναται να καταγράφει τα μηνύματα που αποστέλλονται από τους χρήστες / μέλη με σκοπό να εξακριβώσει την ύπαρξη ή όχι παραβάσεων των όρων του παρόντος, αλλά επʼ ουδενί λόγω να γνωστοποιήσει το περιεχόμενό τους σε τρίτους, περαιτέρω δε προκειμένου να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημα του χρήστη / μέλους.

στ. Επιπλέον, στην περίπτωση των «δεσμών» (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, το PAIKTES.COM μας ουδόλως ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

ζ. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο χρήστης / μέλος του PAIKTES.COM έχει τη δυνατότητα, εφόσον διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, να επικοινωνήσει με τον Διαχειριστή (administrator) και να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.

η. Τέλος, το PAIKTES.COM, καίτοι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς λήψη μέτρων ασφαλείας για την αποτροπή απευκταίων φαινομένων απώλειας, κακής χρήσης ή αυθαίρετης τροποποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών / μελών του, ωστόσο, σε καμία περίπτωση, δ ε ν ε γ γ υ ά τ α ι για την ασφάλεια των διακομιστών του, για τη στεγανότητα των μέσων με τα οποία μεταφέρονται οι πληροφορίες από τον Η/Υ του υποκειμένου αυτών προς το PAIKTES.COM ή για οιαδήποτε πληροφορία περιέχεται στο PAIKTES.COM ή για οιοδήποτε τρίτο μέρος διαμέσου ή σε σύνδεση με το PAIKTES.COM.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Όλα τα περιεχόμενα που βρίσκονται στο PAIKTES.COM καταχωρούνται στη βάση δεδομένων του PAIKTES.COM. Στη βάση αυτή, έχει πρόσβαση ΜΟΝΟΝ ο Διαχειριστής (administrator) του PAIKTES.COM. Η πρόσβαση αυτή, αφορά αποκλειστικά και μόνο τεχνικά θέματα που έχουν να κάνουν με τη ορθή και εύρυθμη λειτουργία του PAIKTES.COM. Κατ' εξαίρεση, το PAIKTES.COM δύναται να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του μόνον εάν απαιτηθεί από τον Νόμο, από σχετική προς τούτο απόφαση Δικαστηρίου ή αιτηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 15ο

COOKIES

α. Το PAIKTES.COM χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και των σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία σε μορφή .txt που αποστέλλονται στον σκληρό δίσκο του H/Y κάθε χρήστη, εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει να δέχεται cookies. Τα cookies δε χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την καταγραφή προσωπικών δεδομένων του χρήστη ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του PAIKTES.COM. Τα cookies χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους λόγους ενδεικτικά: i. Για την παροχή προς τους χρήστες πρόσβασης στις προσωπικές τους υπηρεσίες, μέσω εισόδου στον λογαριασμό τους (login). ii. Για την καταγραφή γενικών στοιχείων επισκεψιμότητας. iii. Για την τεχνικά εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και σελίδων του κ.λπ.

β. Ο χρήστης του PAIKTES.COM μπορεί να ρυθμίσει τον φυλλομετρητή του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του PAIKTES.COM, είτε να μην επιτρέπει την χρήση cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει επιλέξει να μην δέχεται cookies για την αναγνώρισή του, για τεχνικούς λόγους δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στις προσωπικές υπηρεσίες (όπου απαιτείται να γίνεται login).

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου του PAIKTES.COM, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και, εν γένει, κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση ( download), μετάφραση, τροποποίηση καθʼ οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου. Κατʼ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό H/Y για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και, πάντοτε, υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθʼ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του PAIKTES.COM και αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα και, εν γένει, προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως συσχετίζεται με το PAIKTES.COM.

ΑΡΘΡΟ 17o

Αποζημίωση

Ρητά συνομολογείται διά του παρόντος ότι, σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του PAIKTES.COM οιοδήποτε ένδικο βοήθημα (ήτοι αγωγή, μήνυση κ.λπ.) ενώπιον των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων ερειδόμενο σε οιασδήποτε μορφής παράβαση των χρηστών / μελών, ο «παραβάτης» χρήστης / μέλος αναλαμβάνει ρητώς την υποχρέωση αφενός μεν να παρέμβει δικονομικά στην ανοιγείσα δίκη, αφετέρου δε να αποζημιώσει το PAIKTES.COM στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

α. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του PAIKTES.COM υπόκειται στους όρους του παρόντος, καθώς και τις Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, το PAIKTES.COM διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών / μελών. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί ή δεν αποδέχεται τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του PAIKTES.COM.

β. Εάν κάποιος χρήστης / μέλος πιστεύει ότι κάποιο/α περιεχόμενο/α που υπάρχει στο PAIKTES.COM καταπατά τα πνευματικά του δικαιώματα, μπορεί να αιτηθεί την απομάκρυνση αυτού/ών .